HYOL ry

Tävlingen Säkpolvetare 2022

Tävlingen Säkpolvetare 2022 är en riksomfattande tävling som mäter gymnasisternas kunskaper om säkerhetspolitiken och den övergripande säkerheten. Varje finländskt gymnasium kan anmäla sig till tävlingen.

Kvaltävlingen i tävlingen Säkpolvetare 2022 arrangeras i gymnasier på olika håll i Finland 7.10.2022.
För arrangerandet av provet som genomförs i systemet Abitti svarar den lärare som skolan som anmält sig med utsett. Gymnasisternas svar bedöms av en jury som tävlingsorganisationen i varje enskilt landskap bildat.

Anmälningen bör göras senast den 30 september.

De som klarat sig bäst i kvaltävlingen kallas till finalen som arrangeras i Helsingfors i november och som består av såväl en skriftlig som en muntlig del. Finalen bedöms av en mycket prominent jury.

De som klarat sig bäst i kvaltävlingen och finalen belönas med olika pris och med studiebesök i olika säkerhetsmyndigheters verksamhetsställen. De tre bästa i finalen belönas med penningpriser.

Tävlingen Säkpolvetare arrangeras årligen.

Mera information om tävlingen.

Kadettkårens Säkerhetpolitiska databanken.