HYOL ry

FLHS’ fortbildning

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf. arrangerar olika pedagogiska fortbildningar i samarbete med sina samarbetspartners.

FLHS’ fortbildningsdagar arrangeras så, att de betjänar lärare i både grundskolan och gymnasiet. På fortbildningarna behandlas aktuella teman inom både historia och samhällslära. På kurserna får lärarna både tips och arbetsredskap som stöd för sin undervisning. Det material som produceras för kurserna finns att tillgå på hemsidan under länken Material.

På FLHS’ kurser kan du också bekanta dig med och upprätthålla kontakten med kolleger från hela Finland.

Det är skäl att spara de deltagarintyg som delas ut på FLHS’ kurser eftersom kursavgiften är avdragbar i beskattningen.

Mera information om FLHS' kurser.