HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

KLEIO

Kleio on Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n neljä kertaa vuodessa julkaisema pedagoginen aikakauslehti.

Kleion artikkeleissa käsitellään historian ja yhteiskuntaopin opetukseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, tarjotaan opettajille pedagogisia vinkkejä ja esitellään erilaisia opetuksen tueksi suunniteltuja hankkeita.

Kleiossa esitellään myös liiton toimintaan kuuluvia kilpailuja, koulutuksia ja matkoja sekä arvostellaan kirjauutuuksia.

Kleion päätoimittaja on Riitta Mikkola ja toimitusneuvostona toimii HYOL:n tiedotusryhmä.

Alla on viikolla 20 ilmestyvän Kleion 2/2020 sisällysluettelo.

HYOL TOIMII
Historia ja yhteiskuntaoppi auttavat ymmärtämään kriisejä
Vill du pussla?
HYOL toimii
Eilen en tiennyt
Miksi HISTORIANOPETUS.NYT

HISTORIANOPETUS.NYT
Kohti tutkimusperustaisempaa historian kouluopetusta
Taitopainotteisen opetuksen juurruttamisen haasteita
Punaisten ovien pedagogiikkaa eli mihin tarvitsemme kysymyksiä
Huijaamalla kriittiseksi ajattelijaksi?
Historian taitojen opiskelu käänteisen oppimisen avulla
Miten koulussa voitaisiin tukea demokraattiseksi kansalaiseksi kasvamista?
Analyysiä vai sisällön selostamista? Tarkastelussa historian ylioppilaskokeen aineistotehtävät
Historiallista ajattelua alakoulussa
Historian poliittinen käyttö muualla – ja meillä
Opetussuunnitelmat muuttuvat – muuttuvatko oppikirjat?

IDEOITA JA ILMIÖITÄ
Perus- ja ihmisoikeudet: haasteita kasvatusalalla
Aikamatka kaikin aistein
Miten ja miksi historiaa opiskellaan?
Miten historianopettajasta tuli kirjailija
Euroclion puheenjohtajaksi Riitta Mikkola
Teaching in times of coronavirus
Teemmekö juuri nyt historiaa? – havaintoja etäopetuksesta
Kaius Kumpulainen jälleen voitokas talousaiheisessa kilpailussa
Kevyt peli Suomen historiasta

ARVIOITA