HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

KLEIO

Kleio on Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n neljä kertaa vuodessa julkaisema pedagoginen aikakauslehti.

Kleion artikkeleissa käsitellään historian ja yhteiskuntaopin opetukseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, tarjotaan opettajille pedagogisia vinkkejä ja esitellään erilaisia opetuksen tueksi suunniteltuja hankkeita.

Kleiossa esitellään myös liiton toimintaan kuuluvia kilpailuja, koulutuksia ja matkoja sekä arvostellaan kirjauutuuksia.

Kleion päätoimittaja on Riitta Mikkola ja toimitusneuvostona toimii HYOL:n tiedotusryhmä.

Alla on viikolla 38 ilmestyvän Kleion 3/2017 sisällysluettelo.

Puheenjohtajan palsta
Topeliaani
Humanistens arbetsredskap
HYOL toimii

Humanismi
Opettaja ihmisoikeuskasvattajana
Huumorilla törkyä vastaan
Etruskologi yritysjohtajana
Elävä kuollut kieli
Ihminen ja maailmanarvoitukset
Suomen akatemia edistää digitaalisia ihmistieteitä
Humanismista ekonomistin näkökulmasta  
Är företagsakonomin en humanism?  
Naapuri on ongelma, iso naapuri on iso ongelma
Autoritäärinen valtio ja huivipolitiikka Egyptissä

Ideoita ja ilmiöitä

Arviointiko keskeisintä uudessa opetussuunnitelmassa?
Ahtisaari-päivät tuo sovittelun kouluihin
Aineeton elävä kulttuuriperintö
Suomi kylmässä sodassa -verkkosivusto uudistettu
Suomi.fi: julkiset palvelut hallussasi       
Historianopettaja – Menneisyyden ammattilainen        
Ylioppilaskirjoituksilla merkitystä opiskelupaikkaa valittaessa
Meemeilyä ja Zoobeilua                     
Taloustietokilpailun finaalissa selkeä tyttöenemmistö
Monien ihmeiden Iran
Kotona Mazzanossa
Muistumia Kainuun kerhon retkeltä Pietariin 

Arvosteluja