HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL:n pisteytysehdotukset


Lue Lisää »

LOPS2021 - laaja-alaisen osaamisen alueet


Lue Lisää »

LOPS - edunvalvonnallisia huomioita


Lue Lisää »

HYOL:n video historian opetuksesta


Lue Lisää »

Lukion opetussuunnitelman perusteet julkaistu


Lue Lisää »

HYOL ry:n lausunto 29.5.2019

Taloustiedon opetus osana yhteiskuntaoppia
Lue Lisää »

HYOL ry:n lausunto

lukion opetussuunnitelman perusteista 11.4.2019
Lue Lisää »

HYOL:n kannanotto

perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta 2.4.2019
Lue Lisää »